"A megalázottak kitűnő színészekké válnak...Muszáj nekik... Az életük tele van fájdalommal és szégyennel, de úgy tesznek, mintha nem lenne semmi baj. Ez a legnagyobb alakításuk..." Pintér Marianna Manka

Felhasználási Feltételek

Felhasználási feltételek

Az LelkemTitka.hu oldalon megjelenő tartalom kizárólag a https://www.lelkemtitka.hu/ domain alatt elérhető tárhely-szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználók tartalmából áll. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az LelkemTitka.hu alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért. Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet.

 1. Általános rendelkezések
  1. Az LelkemTitka.hu ("Honlap") az ITgold ("Szolgáltató") által fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.
  2. Bárki felhasználónak minősül, aki a https://www.lelkemtitka.hu/  weboldallal közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.
  3. Regisztrált felhasználónak minősül az, aki Honlap felhasználó létrehozásával ("Regisztráció") és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket és a Moderációs alapelveinket, egyszersmind elfogadja a felhasználási feltételeit is, valamint kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat.
  4. A Honlapot csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel ("nick") végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. Amennyiben tudomásodra jut, hogy ezen adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba velünk az adatkezeles@lelkemtitka.hu email címen keresztül.
  5. Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatod a Honlap megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.
 2. Regisztráció
  1. Regisztrációddal felhatalmazod a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük - erről bővebben az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkban olvashatsz.
  2. Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót ("nick") választhat magának. A nick NEM lehet:
   1. védett név, elnevezés
   2. kortárs vagy történelmi, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve
   3. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés
   4. obszcén vagy trágár kifejezés,
   5. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés
   6. engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés
   7. az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító
  3. Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Szolgáltató kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a Szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.
  4. Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.
  5. Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.
  6. Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult:
   1. minden érintett nick jogosultságait korlátozni
   2. egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni
   3. minden érintett nickjét törölni
  7. Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban - valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  8. A regisztrációdat követően 1 hétig csak egy azonosítót (nick) hozhatsz létre. 1 hét eltelte után 5 azonosítót (nick) és 2 hónap eltelte után további 5 azonosítót (nick) hozhatsz létre. Egy regisztrált felhasználónak összesen 10 azonosítója (nick) lehet a fórumon.
 3. Tartalom
  1. A Szolgáltató a Honlapon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal. Erről részletesebben a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexében olvashatsz. A Honlapon megjelenő tartalmakat a regisztrált felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A Honlapra csak olyan tartalmak tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.
  2. Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt - a kérés mérlegelése után - lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.
  3. Szolgáltató, a Felhasználási feltételeknek és a kapcsolódó dokumentumoknak megfelelő hozzászólásokat, figyelemmel az alábbi III/8. pontban foglaltakra illetve a Moderációs alapelvekre, megjeleníti.
  4. A Honlapon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.
  5. Nem használhatod a Honlapot arra, hogy olyan információkat tégy közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
  6. Nem használhatod a Honlapot reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkezel a Szolgáltatótól.
  7. Nem helyezhetsz el a Honlapon a felhasználók számítógépét vagy a Honlap működését befolyásoló kódot.
  8. A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A moderációval kapcsolatos tudnivalókat a Moderálási alapelvek tartalmazzák.
  9. Hozzászólásod elküldése előtt megadhatsz a hozzászólásodhoz egy Creative Commons szintet, mellyel egy előre meghatározott szerzői jogi szintet állíthatsz be magadnak. A Creative Commons licencekről bővebben itt tájékozódhatsz: www.creativecommons.hu. Amennyiben nem állítasz be Creative Commons licencet a hozzászólásodra illetve a Fórumban általad létrehozott tartalmakra, úgy a Szolgáltató részére automatikusan lemondasz a vonatkozó tartalom valamennyi szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információhordozó tekintetében; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthatsz.
  10. A Szolgáltató felhívja minden regisztrált felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy bárki, akár több év elteltével is visszakeresheti egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólását.
 4. Egyéb rendelkezések
  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
  2. A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja.
  3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.
  4. A Felhasználási feltételekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma esetén fordulj hozzánk az adatkezeles@lelkemtitka.hu email címen keresztül.